Aktuellt5

Vretgränd 16, Uppsala. 018-4440051 info@shendao.se

Kinesiska tecknet för 'Hjärta'

ShenDao Hälsocenter

Behandlingar och kurser för ökad självkännedom och bättre hälsa

5 Temapass i Hatha Yoga

De fem Prana Vayus- Energiflöden


5 tisdagar 15/5 – 12/6 

kl 17.30-19.00


Prana är Sanskrit och betyder energiflöde, andetag och/eller livskraft. Vayu betyder vind.

Vår vitala kropp består av fem prana vayus. De är indelade i olika områden i kroppen beroende av rörelse och riktning av prana.  Nyckeln till god hälsa är när de fem prana vayus är i harmoni. När en prana är i obalans förlorar de andra kraft, eftersom de tillsammans bildar en enhet i vår vitala kropp.

Olika asanas(kroppspositioner), bandhas(kroppslås) och pranayamas(andningstekniker) utövas för att stimulera de fem olika prana vayus. Vi fokuserar på en till två prana vayus per klass och avslutar med Yoga Nidra, en djupavslappning.

En yogaklass innehåller: Asana  – Bandha – Pranayama – Yoga Nidra

Ledare: Monika Ryberg

Pris: Klippkort 5 ggr 900 kr

Du som redan har klippkort hos oss kan använda det även på dessa pass