Kinesisk Astrologi

BaZi – 8 livspelare

BaZi är ett system som kan ge dig värdefulla insikter om din personlighet, dina styrkor, svagheter och din livsväg. Genom att förstå ditt BaZi-diagram kan du få en djupare förståelse för dig själv, dina drivkrafter och din motivation inom de områden av ditt liv som kräver tillväxt och förändring. Detta kan leda till ökad självkännedom och personlig utveckling.


BaZi kan användas som ett verktyg för att tajma viktiga händelser och beslutsfattande. Genom att förstå BaZi-diagrammet och de cykliska förändringar av elementen och deras interaktioner kan du fatta mer välgrundade beslut om när du ska vidta åtgärder och när du ska vänta. Detta kan vara särskilt användbart för företagare, entreprenörer och individer som går igenom stora förändringar i livet. BaZi kan ge en känsla av vägledning och stöd i osäkra tider.


En annan bra användning av BaZi är dess förmåga att bedöma kompatibiliteten mellan individer och ge insikter om inbördes kommunikationsstil. Detta kan hjälpa dig att bygga hälsosammare och mer tillfredsställande relationer med partners, vänner, familjemedlemmar och kollegor.


Genom att studera BaZi-diagrammet ur SJÄLS-perspektivet kan du få en djupare förståelse för din själsresa och hur den relaterar till dina livserfarenheter. Det kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om ditt livs riktning, navigera i utmanande situationer och leva ett mer tillfredsställande samt målmedvetet liv!


Förutom den vanliga BaZi grundkarteläsningen så kan Yogev ge dig råd och tips på hur du kan balansera din hälsa, t.ex vilken kost som kan passa dig säsongsvis, vilka typer av aktiviteter som passar dig, vilket väder, vilka månader du mår bäst osv.

Yogev berättar om BaZi – 8 livspelare:

Pris

1,5 timme – 1700 kr


Boka tid här